Back

GDPR

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Z vpisom podatkov dovoljujem Inštitutu SI, da moje osebne podatke uporabi za ocenjevanje in predvidevanje mojih interesov in mi na tej podlagi posreduje tržne in komercialne vsebine, vabila na dogodke, ankete in obveščanje o nagradnih igrah po el. pošti. Takšno dovoljenje lahko kadarkoli prekličem tako, da to sporočim po el. pošti na info@etecaji.com.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Namen zbiranja osebnih podatkov in pravna podlaga
Inštitut za spletno izobraževanje, Dalmatinova ulica 1, Černelavci, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju Inštitut SI) v spletnem obrazcu zbrane osebne podatke uporablja za namene neposrednega trženja. Podlaga za opisano obdelavo osebnih podatkov je privolitev sodelujočega, ki jo poda s klikom na gumb na spletnem obrazcu. Vsak sodelujoči lahko privolitev kadarkoli prekliče po e-pošti info@etecaji.com.

Hramba osebnih podatkov

Inštitut SI zbrane osebne podatke hrani do preklica privolitve in sicer še toliko časa, kot je na podlagi predpisov še lahko pozvan k njeni predložitvi. Trenutni zastaralni rok za tovrstne postopke znaša dve leti, zato Inštitut SI zbrane podatke in podatke o prejemu privolitve dokončno izbriše po poteku treh let od preklica. Podlaga za tovrstno hrambo je zakoniti interes Inštituta SI, saj lahko zgolj na takšen način zagotovi dokaz, da je osebne podatke do preklica uporabljal zakonito.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Inštitut SI zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen če bi to moral na podlagi zakona (npr. v postopku nadzora). Z osebnimi podatki se sicer lahko seznanijo pooblaščeni delavci Inštituta SI in poslovni partnerji Inštituta SI, ki mu zagotavljajo osnovno infrastrukturo za delovanje (npr. zagotavljajo posredovanje el. pošte).

Pravice glede varstva osebnih podatkov:

Vsak prejemnik obvestil ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti. Za obdelavo osebnih podatkov ki temelji na zakonitem interesu, lahko posameznik poda ugovor po el. pošti na info@etecaji.scom, če meni, da njegov interes, upoštevajoč njegov konkreten položaj, prevlada nad interesom Inštituta SI, in bo slednji njegovo situacijo individualno obravnaval.

Vsak prejemnik obvestil ima tudi pravico do vložitve pritožbe na obdelavo svojih osebnih pri informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija (spletna stran: www.ip-rs.si).