Back

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

1. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Ti splošni pogoji urejajo poslovanje spletne trgovine Eriona tečaji (www.erionatecaji.com) – v nadaljevanju spletna trgovina in določajo pogoje nakupa ter prodaje izdelkov oz. storitev v tej spletni trgovini. Ponudnik in prodajalec izdelkov in storitev v spletni trgovini ter upravljalec spletne trgovine, ki sprejema te splošne pogoje, je zavod Inštitut SI, Inštitut za spletno izobraževanje, Dalmatinova 1, Černelavci, 9000 Murska Sobota: matična številka: 8684464000 (v nadaljevanju ponudnik).

Kupec v teh splošnih pogojih pomeni fizično ali pravno osebo, ki je obiskovalec spletne trgovine Eriona tečaji ali osebo, ki v spletni trgovini (erionatecaji.com) kupi izdelek ali storitev, kot je npr. spletni tečaj.

Ti splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Splošni pogoji veljajo od 7.6.2021.

 

KONTAKTNI PODATKI

Kontaktni email: info@erionatecaji.com; kontaktna telefonska številka: +386 (02) 292 75 72 (vsak delovnik med 8.00 in 16.00 uro)

Svetujemo vam, da pred uporabo spletne trgovine preberete spodaj napisane Splošne pogoje poslovanja. Kot kupec se z navedenimi pogoji strinjate z naročilom  izdelkov oz. storitev iz spletne trgovine in ob prijavi na e-novice.

Ponudnik (upravljalec spletne trgovine) si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Vse spremembe so zavezujoče za kupce od objave v spletni trgovini. V primeru, da se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletne trgovine ne uporabljate.

 

NAČINI PLAČILA

Omogočamo naslednja plačila:

 • z nakazilom na TRR račun ponudnika na podlagi izvedenega naročila v spletni trgovini,
 • plačilo s plačilno ali kreditno kartico in
 • PayPal

 

Plačila in kreditne  kartice

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji: po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo ponudnika.

 

POSEBNOSTI NAKUPA ZA PRAVNE OSEBE

Postopek nakupa za pravno osebo je enak kot za fizično osebo, le da kupec v prvem koraku vpiše tudi naziv, naslov ter davčno številko podjetja.

V primeru nakupa večje količine izdelkov s trgovine iste pravne osebe (nad 20 dostopov do tečaja ali več tečajev) mora pravna oseba kot uporabnik ponudniku izdati tudi naročilnico ali s ponudnikom skleniti posebno pogodbo oz. dogovor o naročilu, s katerim se uredijo medsebojne pravice in obveznosti. Pogodbe, vse priloge, seznami, opisi, navodila, pravilniki ter dokumentacija, ki jo izmenjujeta ponudnik in kupec, ki je pravna oseba, so poslovne skrivnosti med  ponudnikom in kupcem.Kupec in ponudnik bosta pri uporabi in obdelavi podatkov upoštevala slovensko in evropsko zakonodajo na področju elektronskega poslovanja, varovanja podatkov, varovanja osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki je povezana z posredovanjem ter izrabo podatkov kupca in ponudnika. Pooblaščene osebe in drugi delavci, ki imajo dostop do podatkov in dokumentacije, ki šteje za poslovno skrivnost, v nobenem primeru ne smejo brez izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe o tej dokumentaciji seznanjati ali obveščati drugih oseb, razen oseb, ki morajo biti z njo seznanjene po službeni dolžnosti, ali oseb, ki so za to pooblaščene s predpisi. Kupec ne sme razkrivati poslovnih skrivnosti ponudnika brez njegovega soglasja in obratno. Ponudnik in kupec seznanita in zavežeta svoje delavce in druge osebe, vključene v izvedbo dela po medsebojni pogodbi,  k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti. Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedla nepooblaščena oseba. Obveznost varovanja poslovne skrivnost zavezujejo kupca in ponudnika ter njihove delavce tudi po prenehanju pogodbe med kupcem in ponudnikom.

 

CENE

Vse cene so navedene v EUR. Ponudnik ni zavezanec za DDV in DDV-ja ne obračunava. Cene v spletni trgovini so tako brez DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene časovne veljavnosti. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (to je, ko kupec s strani ponudnika prejme elektronsko potrdilo naročila na e-naslov, kot ga je vpisal v obrazec v spletni trgovini). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

 

POSTOPEK NAROČILA

Naročilo izdelkov oz. storitev je možno preko spletne trgovine Erionatecaji.com. V primeru, da potencialni kupec stopi v stik preko drugih komunikacijskih kanalov (mail, Facebook sporočilo, telefonski klic …), bo napoten na spletno trgovino Etecaji.com.

V spletni trgovini lahko nakupujejo samo registrirani in neregistrirani uporabniki, registracija torej  ni pogoj za nakup.

Kupec izbere izdelek oz. storitev, ga doda v košarico in nadaljuje postopek nakupa s klikom na gumb Ogled košarice ali s klikom na zgornjem delu strani, ki se pojavi ob dodajanju izdelkov v košarico. Pregled košarice je uporabniku dostopen ves čas brskanja po trgovini.

Pred oddajo naročila je kupcu omogočen celovit pregled naročila in tudi možnost pomika nazaj po spletnem naročilu in odstranitve poljubnih izdelkov. Po kliku na gumb Nadaljuj na blagajno, uporabnik doda še svoje kontaktne podatke ter po potrebi doda tudi komentar. Na tem mestu lahko vnese tudi kodo za popust (kupon), v kolikor jo ima. Tukaj ima kupec navedene tudi vse podatke in napotke za plačilo. Sledi še zaključek naročila s klikom na gumb Kupi sedaj.

Registriranemu uporabniku so v spletni trgovini Etecaji.com vselej dostopni podatki o vsebini trenutnega in vseh preteklih naročil.

Po oddanem naročilu kupec prejme potrditveni mail o prejetju naročila, v katerem so ponovno navedeni vsi podatki o naročilu in plačilu. Ko kupec poravna plačilo, prejme dostop do kupljenega spletnega tečaja. Kupec po opravljenem plačilu prejme na vpisan el. naslov račun o opravljenem nakupu, ki velja kot potrdilo o plačilu.

Ponudnik bo shranil vsebino naročil registriranih kupcev.

 

REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Ob registraciji v spletno trgovino postaneš uporabnik spletne trgovine Erionatecaji.com in dobiš uporabniško ime, ki je enako naslovu tvoje elektronske pošte in geslo, ki ga izbereš sam. Uporabnik je dolžan sporočiti oziroma izpolniti v spletni trgovini Etecaji.com popolne in verodostojne osebne podatke. Odgovornost za zlorabo ali netočnost podatkov v celoti prevzema uporabnik.

 

DOBAVA BLAGA

Kupljena storitev je kupcu za ogled na voljo v spletni trgovini in si jo s svojim uporabniškim imenom in geslom lahko ogleda kadarkoli. Dostop do kupljenega spletnega tečaja ostaja neomejen, ogled je dovoljen samo kupcu tečaja. Uporabniškega imena in gesla ni dovoljeno posredovati tretjim osebam.

 

PREKLIC NAROČILA

Kupec lahko naročilo za Etečaj prekliče, preden je izvedeno plačilo. Naročilo prekliče na način, da ga izloči iz košarice, preden potrdi plačilo naročila. Naročilo za fizične izdelke iz E-trgovine lahko kupec prekliče do oddaje pošiljke. Preklic je možen preko elektronske pošte info@etecaji.com, pri čemer mora biti navedena številka naročila in osebni podatki, ki so bili navedeni pri naročilu.

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo obiskovalcu spletne trgovine in kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o podjetju (ime in sedež podjetja, matična številka),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene lastnosti spletnih tečajev,
 • navodila za uporabo spletne trgovine,
 • način plačila in izvedbe spletnih tečajev,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen)
 • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno s kontaktom, kateremu lahko posreduje vsako pritožbo, in sicer lahko to stori preko e pošte info@etecaji.com.

 

STORITVE, KI JIH NUDIMO

Spletna trgovina Etecaji.com zagotavlja svojim uporabnikom storitve nakupa in ogleda v naprej posnetih tečajev ter ogled on-line dogodkov in dogodkov v živo. Prav tako omogoča nakup nekaterih fizičnih izdelkov.

 

DOGODKI

Spletna trgovina Erionatecaji.com svojim uporabnikom zagotavlja tudi storitve nakupa dogodkov, ki potekajo on-line preko spletne trgovine Etecaji.com ob točno določenem terminu, ki je v spletni trgovini najavljen vnaprej.

S prijavo na dogodek udeleženec izjavlja, da se strinja s pogoji udeležbe. Z udeležbo na posameznem dogodku se udeleženec strinja s pravili izvedbe on-line dogodka in potrjuje, da jih razume in da jih bo upošteval.

 

PRIJAVE

Prijave se upoštevajo po zaporedju njihovega prejetja. Izvajalec bo upošteval le prijave, prejete v pisni obliki. Vsaka prijava je zavezujoča. Če prijava npr. zaradi prezasedenosti dogodka ni možna, se stranko o tem nemudoma obvesti. Če nekdo prijavi na dogodek tretjo osebo, s tem izrecno izjavlja, da ima pooblastila za oddajo ustreznega soglasja za obdelavo osebnih podatkov v skladu z uredbo GDPR in da je plačnik storitev v primeru izpada plačila s strani tretje osebe.

 

POGOJI UDELEŽBE NA DOGODKIH

Če je obisk določenega dogodka vezan na posebne pogoje udeležbe (npr.: obvezna prijava in plačilo), bodo ti pogoji posebej navedeni, udeleženci pa so zavezani no njihovega upoštevanja.

 

ODPOVED DOGODKA

Upoštevajo se samo pisno podane odpovedi (po e-pošti). Kot merodajen glede pravočasnosti odpovedi dogodka velja datum prispetja pri izvajalcu. Če se udeleženec iz upravičenega razloga ne more udeležiti dogodka, to lahko stori najpozneje en dan pred njegovo izvedbo. V primeru prejema odpovedi na dan izvedbe dogodka si izvajalec zadrži 50 % cene dogodka. Vključitev druge osebe (namesto osebe, ki je prisotnost odpovedala) je možna.

 

SPREMEMBA TERMINA IZVEDBE

Dogodki se načrtujejo vnaprej, zato si pridržujemo pravico do spremembe termina ali odpovedi dogodka. Če je potrebno odpovedati termin srečanja iz organizacijskih razlogov (npr. bolezen predavatelja ali drugi nepredvideni dogodki), se kupnina za plačane dogodke ne vrača, temveč se srečanje izvede z nadomestnim ali istim predavateljem v nadomestnem terminu.

 

TEHNIČNI POGOJI IN STANDARDI

Za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev spletne strani so potrebni tehnični pogoji in standardi na strani kupca  in na strani ponudnika.

Ponudnik imajo zagotovljene vse ustrezne pogoje in standarde, da lahko storitve izvaja kakovostno, nemoteno, brez večjih težav in izpadov.

Kupec za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev potrebuje zmogljiv osebni računalnik ali prenosnik, s katerim koli operacijskim sistemom (Windows, MacOS, Linux…), sodobnejši pametni telefon oz. drugo mobilno napravo z najnovejšo verzijo operacijskega sistema Android ali iOS (na pametnih urah sistem ne deluje), internetni dostop ustrezne hitrosti.

 

KAKOVOST

Kakovost, ki jo kupcem nudi ponudnik pri prodaji blaga in storitev v spletni trgovini, je opredeljena z obstoječimi vsebinami, ki so na voljo tako za sedanje kot bodoče vsebine izobraževanj. Kakovost se opredeljuje z internimi pravili, procesi, postopki, akti in drugimi aktivnostmi, ki niso informacije javnega značaja in niso na voljo kupcem.

Dejavniki, ki določajo primerno kakovost so:

Skladnost vsebine glede na dano obljubo kupcem.

Ustrezna količina ter vsebinska primernost snovi.

Čist, jasen, urejen način podajanja snovi, ki je strukturiran in urejen.

Izvedena storitev v obljubljenem roku, časovnem obsegu in na način kot je opredeljeno ob nakupu tečaja.

Standardi, ki jih zasledujemo pri kakovosti izvedbe izobraževanj in uporabi spletne platforme Etecaji.com so:

Tehnološka dovršenost preko kakovostne platforme za prenos videa, zvoka ter drugih elementov.

Brezhibno delovanje spletne trgovine (spletne platforme Etecaji.com).

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Kupec z nakupom tečaja kot storitve ne prejme garancije ali drugih jamstev za absolutno zanesljivost storitev v spletni trgovini Etecaji.com. V primeru morebitnega nedelovanja ali slabšega delovanja spletne trgovine si bo ponudnik po svojih najboljših močeh prizadeval za odpravo pomanjkljivosti, ki ovirajo funkcionalno in optimalno delovanje storitev, in sicer v čim krajšem času.

Ponudnik si bo vseskozi prizadeval, da bo kupcem ponudili najboljšo uporabniško izkušnjo, kot jo omogočajo njegove možnosti. Ponudnik ne odgovarja kupcu za nedelovanje ali slabše delovanje storitev, če so posledica dejavnikov, na katere ponudnik nima vpliva (prekinitev internetne povezave pri kupcu, nedelovanje računalnika, nepredvidljive zunanje okoliščine …).

 

Prav tako ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za podano vsebino ter resničnost podatkov in informacij, podanih pri izvedbi spletnega tečaja. Za delovanje, izvajanje storitev oziroma za same vsebine jamči izvajalec spletega tečaja, ne pa ponudnik spletne trgovine. Prav tako je izvajalec spletnega tečaja odgovoren za vse dodatke, ki jih v vsebini tečaja navaja, za fotografije, videe, posnetke, glasbo, itd. Uporaba in nabor storitev sta odvisna od tehničnih pogojev na strani kupca uporabnika in na strani izvajalca. Varnost uporabe storitev je na strani ponudnika zagotovljena z ustreznimi tehničnimi rešitvami, pravili, procesi, splošnimi pogoji in dogovorom sklenjenim med kupcem in ponudnikom. Zagotavljanje varne uporabe na strani kupca je v njegovi domeni in v ničemer ne zavezuje k odgovornosti ponudnika. Kupec ja zato sam odgovoren za varno hrambo svojih podatkov za prijavo v spletno trgovino. Ponudnik pri dostopanju do aplikacij na portalih zunanjih ponudnikov storitev ne odgovarja za varnost podatkov, ki se izmenjujejo med strežniki, zaradi omogočanja dostopanja do zunanjih aplikacij. Ponudnik ne zagotavlja zaščite zasebnosti prenesenih podatkov preko spleta in strežnikov nad katerimi nima nadzora, ne odgovarjajo za varovanje kupčevih datotek, ki se shranjujejo na strežnikih, ki niso pod nadzorom in upravljanjem ponudnika, ne odgovarjajo za vdore v kupčevo terminalsko ali programsko opremo ter ne odgovarja za zlorabe uporabe spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev s strani tretjih oseb.

Pri uporabi spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev je kupec vseskozi dolžan uporabljati svetovni splet v skladu s pravili etičnega vedenja ter vseskozi v skladu z veljavnimi predpisi. Kupec ne sme uporabljati elektronske pošte za pošiljanje velike količine podatkov, ki privedejo do zavrnitve storitev, se ne sme lažno predstavljati, ne sme zasmehovati, žaliti, spodbujati h kakršni koli obliki nestrpnosti (verski, spolni, rasni, politični ipd.).

 

Ponudnik kupcu izroči storitev v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna: 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana; 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; 4. če je ponudnik izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Lastnosti za normalno rabo se presoja glede na običajen izdelek  enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih izdelka, zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo storitve ali navedbami v spletni trgovini.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo potrošnikov (če je kupec potrošnik) oziroma zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Ponudnik ni kupcu odgovoren za morebitne dodatne stroške, ki nastanejo s spremljanjem tečaja (prenos mobilnih podatkov, roaming, ipd.).

 

PRAVICE KUPCEV, KI SO POTROŠNIKI:

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika  Etecaji.com v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik ponudniku sporoči preko elektronskega sporočila na naslov info@erionatecaji.com.

Ponudnik ne odgovarjajo za stvarne napake na storitvi, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bil izdelek prodan oziroma storitev omogočena.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil ponudnika o stvarni napaki, ima pravico zahtevati, da: – odpravi napako na izdelku ali storitvi ali – vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali – izdelek ali storitev z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali storitvijo ali – vrnejo plačani znesek. Zahtevek mora biti skladen z načelom vestnosti in poštenja in ustrezen glede na naravo napake.

 

REKLAMACIJE, PRITOŽBE

Kupec ima pravico in možnost, da s pomočjo katerih koli komunikacijskih sredstev, ki so na voljo ali objavljeni v spletni trgovini Etecaji.com sporoči ali izrazi svoje pritožbe, reklamacijo ali nestrinjanje v zvezi s storitvami, ki jih izvaja ponudnik.

Kupec lahko sam izbere način in sredstvo, s katerim bo sporočil reklamacijo ali pritožbo.

Postopek za reševanje reklamacij oz. pritožb, ki ga ponudnik priporoča kupcem je sledeč:

Na elektronski naslov info@erionatecaji.com se pošlje razlog sporočila, komentar ali navedba potrebnih dejstev ter informacij in želeno oz. pričakovano ukrepanje s strani ponudnika. Kupec lahko omenjeni naslov el. pošte uporabi tudi za drugo hitro kontaktiranje ponudnika.

Ponudnik bo na vsak ugovor pisno odgovoril v roku petnajstih (15) dni, razen v primeru kadar potrošnik uveljavlja stvarno napako ali nepravilno opravljeno storitev. V tem primeru bo ponudnik potrošniku odgovorili v roku 8 dni. Ugovor zoper izstavljeni račun ne zadrži obveznosti plačila njegovega nespornega dela. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Inštitut SI, Inštitut za spletno izobraževanje, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani, objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi tukaj.

 

PARTNERSKO SODELOVANJE

Kupec, ki se pridruži spletni trgovini oziroma na njej opravi nakup preko partnerskih portalov, obvestil, oglasov in podobnih partnerskih povezav, uporablja lahko le njihove ugodnosti. Ugodnosti in popusti se lahko koristijo le pri partnerju ponudnika, ki jih je sam izdal. Ugodnosti ali popusti se ne seštevajo in jih kupec ne more uporabljati večkrat. Ponudnik ne odgovarja za napake na drugih spletnih straneh ali kanalih, ki so v uporabi partnerjev ponudnika.

 

PORAVNAVA OBVEZNOSTI IN NEPLAČILA

V primeru neporavnave obveznosti s strani kupca, se mu lahko dodatno zaračunavajo stroški opomina in zamudne obresti, po veljavni zakonodaji. Kupec je dolžan preveriti ali je prejel račun po elektronski pošti, v vseh mapah v elektronski pošti. Dolžnost kupca je tudi, da obvesti ponudnika o morebitnih napakah na računu preko elektronske pošte info@erionatecaji.com. Odgovornost kupca je, da poplača svoje obveznosti.

 

STORITVE ZA UPORABNIKE PRI PRAVNIH OSEBAH

Ob naročila kupca, ki je pravna oseba, za svoje zaposlene, je odgovornost oz. naloga kupca, da svoje zaposlene obvesti o možnosti uporabe storitev ponudnika, o načinu prijave v storitev in o teh splošnih pogojih. Prijava zaposlenega v tem primeru poteka preko odgovorne osebe na strani kupca v sodelovanju s ponudnikom. Ponudnik v tem primeru zaposlenim pri kupcu zagotovi lastna uporabniška imena in gesla za dostop do kupljenih vsebin v spletni trgovini. Zaposleni, ki se registrira s službenim elektronskim naslovom ali je bil povabljen s strani svojega podjetja, ki mora biti tudi plačnik storitve, se strinja, da podjetje lahko dobi in obdeluje vse podatke o njegovi aktivnosti na Etecaji.com. Vsi ostali pogoji zagotavljanja storitve kot so opredeljeni za posameznike, veljajo tudi za pravne subjekte.

 

2. INFORMACIJE O OBDELAVI IN VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

 

NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNA PODLAGA

Inštitut SI, Inštitut za spletno izobraževanje, se zavezuje, da podatki, ki bodo posredovani preko spletne trgovine ali na kakršenkoli drug način, ne bodo prodani, posojeni ali kakorkoli drugače posredovani tretjim osebam, razen če to zahteva zakon.

 

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Inštitut SI bo vaše osebne podatke hranil do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani oz. do preklica soglasja, in sicer še toliko časa, kot je na podlagi predpisov še lahko pozvan k njeni predložitvi. Trenutni zastaralni rok za tovrstne postopke znaša dve leti, zato Inštitut SI zbrane podatke in podatke o prejemu privolitve dokončno izbriše po poteku treh let od preklica. Podlaga za tovrstno hrambo je zakoniti interes Inštituta SI, saj lahko zgolj na takšen način zagotovi dokaz, da je  osebne podatke do preklica uporabljal zakonito.

 

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Inštitut SI zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen če bi to moral na podlagi zakona (npr. v postopku nadzora). Z osebnimi podatki se sicer lahko seznanijo pooblaščeni delavci Inštituta SI  in poslovni partnerji Inštituta SI, ki mu zagotavljajo osnovno infrastrukturo za delovanje (npr. zagotavljajo posredovanje el. pošte).

 

PRAVICE GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Vsak kupec in prejemnik obvestil, ki je fizična oseba, ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti. Za obdelavo osebnih podatkov ki temelji na zakonitem interesu, lahko posameznik poda ugovor (po pošti na naslov Inštituta SI ali po el. pošti na  info@erionatecaji.com,  če meni, da njegov interes, upoštevajoč njegov konkreten položaj, prevlada nad interesom Inštituta SI, in bo slednji njegovo situacijo individualno obravnaval.

Vsak kupec in prejemnik obvestil, ki je fizična oseba ima tudi pravico do vložitve pritožbe na obdelavo svojih osebnih pri informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija  (spletna stran: www.ip-rs.si).

Vsi podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Zavezujemo se k varovanju vseh osebnih podatkov kupcev. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi kupec sam. Trudimo se zagotavljati zaupnost, celovitost in razpoložljivost osebnih podatkov.

 

PIŠKOTKI

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki spletnih strani dostopajo do medmrežja, da bi lahko prepoznavala posamezne naprave, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki so ključnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove prednostne izbire in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa učinkovitejše in prijaznejše. Piškotki pa so lahko uporabljeni tudi za sledenje uporabniku in oglaševalske namene.

Spletni piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta, se lahko obiskovalcu namestijo ob prvem obisku strani. Piškotki spletne analitike, naprednega oglaševanja, družabnih omrežij in drugi piškotki tretjih oseb pa se namestijo le s predhodno privolitvijo obiskovalca.

 

ONEMOGOČENJE PIŠKOTKOV

Obiskovalec spletne trgovine ali kupec se lahko samostojno odloči, ali želi omogočiti uporabo piškotkov. Nastavitve za piškotke lahko nadzira in spreminja v svojem spletnem brskalniku. Informacije o nastavitvah za piškotke (za različne spletne brskalnike) so na voljo na spodnjih povezavah:

 

Če piškotke izključite, bodo nekatere možnosti spletne strani onemogočene.